Nissum Brednings Vindmøllelaug I/S

Velkommen på vores nye hjemmeside. Her kan du læse lidt mere om vores historie: Hvordan projektet kom til og hvor langt vi er i dag.

Teknisk tegning møllefundament

Nissum Brednings Vindmøllelaug I/S (NBV) ansøgte første gang i 2004 om placering af vindmøller i Nissum Bredning og har sidenhen målrettet arbejdet på at få projektet realiseret.

I 2008 indgik NBV en samarbejdsaftale med Jysk Energi (JE-daværende NOE) for at sikre lokalt ejerskab af vindmøllerne med ejerforholdet 45% til JE og 55% til NBV. På NBV's side blev der tegnet 94.411 andele af 1.974 personer fra lokalområdet, hvilket er en fremragende succeshistorie. NBV og JE fik tilladelse til forundersøgelse i 2010 og fik VVM-undersøgelsen godkendt i 2012.

I forbindelse med Energiforliget i 2012 blev 50 MW installeret effect afsat til forsøg med ny havvindteknologi. Puljen blev udbudt medio 2015, og i samarbejde med Siemens Wind Power A/S ansøgte NBV og JE om et projekt på 28 MW. I februar 2016 blev vort projekt blandt 4 ansøgere udvalgt af Energistyrelsen, som projektet med de bedste forsøgselementer.

Den 7. juni 2016 fik projektet tilsagn om støtte til gennemførelse af projekt på 28 MW med ny havvindteknologi.